Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Gudalović Šadija vlasnik
PR"Laguna" SD
Vojvode Stepe 55
22329 Stari Slankamen, Inđija
Telefon: +381 / 62 2999 02
info@restoran-laguna.rs
Web: www.restoran-laguna.co.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
tel:+381600561716Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619